Reanimatie tijdelijk zonder beademing

Er is besloten om voorlopig alle slachtoffers met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus.

Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn.

Dit betekent voor de eerste hulpverleners:

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies (continu),
  • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.
  • Beperk het aantal hulpverleners tot 2;
  • Was /desinfecteer je handen na de hulpverlening grondig en laat je bij klachten nadien testen.