De lessen worden weer hervat: protocol m.b.t. Covid-19 is klaar!

Het protocol om EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij is gereed. De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben dit protocol gezamenlijk opgesteld.

Dat betekent dat wij concreet aan de slag gaan om de lessen weer te kunnen hervatten zodat u, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, uw kennis en vaardigheden op peil kunt houden. Denk hierbij dan, naast de hygiënische maatregelen rondom de lessen, vooral aan de inhoud van eerste hulp verlenen. Hoe verleen je in de nieuwe 1,5 meter maatschappij verantwoorde eerste hulp? Hoe gaat dat met een echte reanimatie dan? In de aankomende lessen zullen we hier uitgebreid op ingaan.....